Košík
Nákupný košík
Nákupný košík

Obchodné podmienky

Vernostný program

vzťahuje sa na všetok tovar s doručením na Slovensko.

 
     Od 23.11.2009 sme zaviedli vernostný program. Všetky doposiaľ vykonané objednávky sú do neho zarátané. Vernostný program sa vzťahuje len na objednávky  s donáškou na Slovensko  a vykonané s registráciou. Do vernostného programu sa zarátava objednávka až po odsúhlasení administrátorom. Odsúhlasená je každá zaplatená objednávka. Aby bola zarátaná, objednávka nesmie byť stornovaná.
     Pre narátavanie bodov a teda započítanie objednávok je potrebné vstupovať do systému nakupovania pod jedným menom a heslom. Ak ste zabudli prihlasovacie meno a heslo, tieto údaje sa dajú opätovne vygenerovať kliknutím na otázku "zabudli ste heslo?". Po zadaní e-mailu údaje prídu do zvolenej schránky ak ste ju predtým zadali pri nákupe v našom obchode do objednávky.

     Tento program počíta automaticky s nasledovnými počtom objednávok a nasledovnými zľavami.

 

objednávka zľava
1. a 2. 0%
3. a 4. 3%
5. a 7. 5%
8. a 9. 7%
10. a viac 13%

 

 

Obchodné podmienky pre doručovanie tovaru iného ako tovaru obsahujúceho živé kvety
 
Odstúpenie od kúpnej zmluvy - vrátenie tovaru do 7 pracovných dní
Kupujúci má právo v súlade so zákonom č.108/2000 Z.z. odstúpiť od zmluvy do 7 prac. dní od prevzatia tovaru, a to pri neosobnom spôsobe doručenia tovaru.
 
V prípade, že sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy v tejto lehote, je potrebné dodržať tieto podmienky:
- písomne alebo e-mailom oznámiť rozhodnutie o odstúpení od zmluvy predávajúcemu, udať číslo objednávky, dátum nákupu, číslo účtu kupujúceho, alebo adresu pre vrátenie peňazí
- ak kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle ho na adresu našej prevádzky, pričom tovar posiela spolu s dokladom o kúpe (ak nebolo dohodnuté inak)
- posielaný tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, byť nepoškodený a kompletný (vrátane príslušenstva, záruč. listu, návodu)
- kupujúci tovar zašle doporučene (nie na dobierku) a poistený, predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie na ceste od zákazníka k predajcovi
- predajca zašle peniaze za takto vrátený tovar kupujúcemu poštovou poukážkou alebo prevodom na jeho účet najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní tovaru, podmienkou je splnenie všetkých vyššie uvedených podmienok
- ak kupujúci nesplní niektorú z vyššie uvedených podmienok, predajca nebude akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť    
 

 

Obchodné podmienky pre doručovanie živých kvetov a kytíc
Pre doručovanie živých kvetov a kytíc sa riadime nasledovnými podmienkami   
     Aby mohla byť Vaša objednávka akceptovaná a následne zrealizovaná musia byť všetky údaje v nej vyplnené správne a musí byť zaplatená. Systém je pripravený tak, že po veľmi krátkej dobe nám príde potvrdenie o realizácii platby (ak mate banku inú ako máme uvedenú na stranke, potom ak urobite prevod pošlite nám email s potvrdenim o úhrade  napr. printscreen). V prípade, že objednávka nie je kompletná, nebude zrealizovaná. Potvrdenie o prijatí objednávky Vám bude automaticky zaslané e-mailom. Za zrušenie už uhradenej objednávky s donáškou na Slovensko z akéhokoľvek dôvodu, zo strany zákazníka si účtujeme 10% storno poplatok zo zaplatenej sumy. Pokiaľ už bola kytica expedovaná storno poplatok ja 100% zo zaplatenej sumy. Túto hodnotu odrátame a následne Vám peniaze prevedieme späť na Váš účet. 


Príjem objednávok
     Objednávky prijímame do systému nepretržite každý deň. Spracovávame ich v čase pracovnej doby, ktorá je uvedená v kontaktoch. Objednávka, ktorú obdržíme po pracovnej dobe bude spracovaná nasledovný pracovný deň. Vyhradzujeme si právo odmietnuť prijatú a zaplatenú objednávku a vrátiť zrealizovanú platbu bez storno poplatku  bez udania dôvodu.

Doručovanie Slovensko
     Kvety doručujeme od pondelka do soboty od 8.00 do 20.00 hod. V nedeľu a vo sviatok doručujeme vo väčšine lokalít, no nie úplne všade. Pokiaľ požadujete doručenie daru v sobotu  alebo nedeľu je potrebné telefonicky nás kontaktovať. Ak donášku na nedeľu nevieme pre dané miesto zabezpečiť, objednávku vybavíme už v sobotu pokiaľ bola včas prijatá alebo v pondelok. Doručovať sa snažíme na čas Vami zadaný avšak presný čas doručenia závisí od množstva objednávok zmluvného kvetinárstva, ktoré vybavuje objednávku.
     Iné je to v prípade svadby či pohrebu. Takéto objednávky sú uprednostnené ale iba čo sa týka času doručenia. Tieto budú uprednostnené a vybavené aj v presne zadanú hodinu.
     Ak si želáte doručiť kvetinový dar v ten istý deň ako ste ho objednali alebo máte záujem o inú kyticu ako máme v ponuke na našej stránke (napr. iný počet kvetov v kytici a pod.) kontaktujte nás prosím na telefónnom čísle uvedenom v kontaktoch a my sa budeme snažiť výjsť v ústrety Vašim požiadavkám. 
     V prípade, že príjimateľ daru nie je zastihnutý na adrese Vami udanej, bude kontaktovaný telefonicky. Ak sa s ním nevieme skontaktovať kvetinový dar bude odovzdaný blízkej osobe. Takouto osobou môže byť rodinný príslušník alebo sused, ktorý sa zaručí, že kvetinový dar odovzdá a podpíše jeho prevzatie.  Ak kuriér nenájde nikoho, komu by odovzdal kvertinový dar (kto sa zaručí, že ho odovzdá prijímateľovi daru podľa objednávky) bude v schránke alebo na dverách nechaný lístok s oznamom o pokuse doručiť dar s adresou a telefónnym číslom, kde si môže príjimateľ dar prevziať osobne. Opakované doručenie sa vykoná iba v prípade opätovného zaplatenia cesty objednávateľom. Ak si príjemca kytice túto nepríde vyzdvihnúť  podľa inštrukcií na nechanom odkaze táto sa po 5-tich dňoch stáva majetkom kuriéra, ktorý dar doručoval.  Ak súčasťou daru boli aj nejaké potraviny tieto sa po piatich dňoch od zanechania lístočku na dverách alebo schránke stávajú takisto majetkom kuriéra, ktorý vykonával doručenie a môže naložiť s nimi podľa svojho uváženia. Objednávateľovi nevzniká nárok na vrátenie kúpnej ceny ani na opätovné vybavenie objednávky. Ak príjimateľ daru odmietne kyticu prevziať z akýchkoľvek dôvodov (okrem dôvodov na reklamáciu) objednávka sa považuje za vybavenú.

Odmietnutie prevzatia daru príjemcom

      Ak príjemca daru odmietne dar prevziať donáška sa považuje za vybavenú a objednávateľovi nevzniká nárok na vrátenie peňazí ktoré zaplatil za objednávku.

Doručovanie iné štáty
      Pre správne doručenie Vášho daru musí byť Vaša objednávka zadaná v dostatočnom predstihu a najmä všetký údaje o príjmateľovi musia by úplné. Dôležité je zadanie správneho telefónneho čísla  príjimateľa daru aj s medzinárodnou predvoľbou. O doručovaní  do iných štátov nevyrozumievame objednávateľa odovzdaní daru ani na požiadanie. V prípade že dar nebol doručený je potrebné zadať reklamáciu. Storno poplatok za zrušenie donášky do zahraničia zo strany zákazníka je 100%. Doručuje sa prevažne cez pracovné dni avšak niekde je možné aj v sobotu a nedeľu. Pokiaľ žiadate doručenie na sobotu alebo nedeľu a toto nie je schopný zabezpečiť náš partner donáška bude vykonaná v najbližší pracovný deň. Vzhľadom na možné časové posuny riešenie reklamácie potrebuje dlhší čas. Tovar vybraný s darčekov je len ilustračný. Nie je možné zabezpečiť donášku identického tovaru zo záložky darčeky do rôznych miest sveta.

Upozornenie
     Kytice ktoré máme na našej stránke sa môžu líšiť od skutočnosti, pretože každé kvetinárstvo, ktoré realizuje objednávku má svojský štýl viazania kvetov. Vždy je však zachovaný počet kvetov (okrem prípadov, kedy sa nahrádzajú kvety kvetmi iných cien). Farebná kombinácia kvetov sa môže lýšiť podľa aktuálnej dostupnosti. Niektoré kvety môžu byť nahradené inými vzhľadom na dané ročné obdobie a aktuálnu dostupnosť. 
     Doručenie objednávok nepotvrdzujeme, kontaktujeme Vás len v prípade nejasností (chybne uvedená adresa prijímatela, nesprávne tel. číslo a pod.).
      Kartička s textom je odovzdaná príjemcovi kvetinového daru. Ak do kolonty "Text želania" neuvediete podpis (Vaše meno) za text želania, toto nebude pripísané na kartičku s Vašim textom a príjímateľ daru sa nedozvie kto mu dar poslal. 

 

Valentín 14.2. (doručenie kytice červených ruží alebo kytice ktoré obsahujú červené ruže od 8.2. do 17.2.).

Stanovené ceny sa už nemenia.
     Cena červených ruží je na sviatok Sv. Valentína vyššia ako inokedy, je ovplyvnená našimi dodávateľmi. Preto je potrebné pre zabezpečenie vybavenia Vašej objednávky v čo najlepšej kvalite navýšiť ceny. Za týmto účelom je potrebné objednať kyticu ručervených ruží z kategórie "Valentínske ČERVENÉ Ruže doručenie 8-17 februára".
          V takýchto cenách je v tomto období možné vykonať doručenie Vami zvolenej kytice na Vami zadané miesto. V prípade, že tak neurobíte budete vyzvaný (e-mailom, telefonicky) na doplatenie rozdielnej ceny. Ak na vyzvanie sumu nedoplatíte, Vaša objednávka nebude vybavená, prípadne bude vybavená po dni 17.2.2010. Ak sa rozhodnete objednávku po zaplatení stornovať bude Vám odrátaný zo sumy, (ktorú ste nám uhradili) storno poplatok. 

Doklad o platbe
        Ako daňový doklad o zaplatení zasielame len elektronickú faktúru na email objednávateľa, ktorý objendávateľ vyplnil pri objednávanmí kytice v údajoch o objednávateľovi. Takto zaslaná faktúra je plnohodnotný daňový doklad.

Reklamácie
      Reklamácie prijímame do 24 hodín od doručenia objednávky formou e-mailu na adresu obchod@floranet.sk. Pre správne posúdenie reklamácie kvetinového daru z dôvodu čerstvosti  je potrebné zaslanie fotografie kytice aspoň emailom. Z reklamácií je vyňatá možnosť reklamovať včasnosť dodania kvetinového daru z dôvodu nepredvídaných okolností (zlé počasie, kalamity, vyťaženie kuriéra pre sviatok a pod.).


Ochrana osobných údajov
 
       Všetky Vami zadané údaje potrebné pre registráciu na našej stránke sú zhromaždené výlučne za účelom predaja tovaru a zrealizovania nami ponúkanej služby a nie sú sprístupnené tretej osobe. Informácie o objednávateľovi služby vyplnené pri registrácii sú uložené v systéme a sú chránené pred zneužitím alebo ďalším šírením. Údaje o prijímateľovi kvetinového daru sú poskytnuté kvetinárstvu, ktoré pre nás realizuje donášku. Údaje o príjímateľovi daru zo záložky dekoračný tovar sú poskytnuté prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie.  V prípade, že sa registrujete dávate súhlas na spracovanie a podľa potreby postúpenie týchto údajov. Ak si želáte zrušiť registráciu na našej stránke napíšte nám prosím e-mail a my Vami poskytnuté údaje vymažeme zo systému.  Ak sa nezaregistrujete a objednáte si tovar a službu údaje Vami vyplnené nebudú uložené v systéme.
     Objednaním tovaru v e-shope www.floranet.sk súhlasíte so spracovaním Vami poskytnutých osobných údajov a so zasielaním reklamných emailov na Váš email uvedený pri objednávaní tovaru.

Zákazník objednaním tovaru a služby vyhlasuje, že sa oboznámil a súhlasí s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami.

Newsletter
Zdielanie Facebook Facebook

E-shop

Prihlásenie
Registrácia

Informácie

Obchodné podmienky
Ako nakupovať
Kontakt

Kontakt

Nitrakvet s.r.o.
Počašie 1020/25, 95141 Lužianky

Mobil: +421 (0) 905 367 553, +421 (0) 948 527 414
E-mail: obchod@floranet.sk

Webcard Visa MasterCard DinersClub TrustPay Slovenská sporiteľňa VUB Tatra Banka ČSOB mBank UniCredit OTP banka Poštová banka Prima Banka Sberbank ZUNO FIO banka
© 2015 Floranet.sk. Všetky práva vyhradené. Uverejnenie akejkoľvek časti stránky len so súhlasom. Created by Weblife.